Tag: दलित सशक्तिकरण

दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्वयन बारे अन्तक्रिया

दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्वयन बारे अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । दलित सरोकार मंन्च नेपाल कनचनरुप नगरपालिका सप्तरीको आयोजनामा ऐनको कार्यन्वयनका अवस्था, चुनौती र अवश्र