कोरोना महामारी सम्बन्धमा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको आदेश